Leren in groep 5: Rekenen - Getallenlijn

In de klas hangt vaak een getallenlijn. In groep 3 stonden hier nog alle getallen op. Dit jaar worden er steeds meer getallen van de lijn weggehaald. De ankerpunten (bijvoorbeeld 5 of 10) blijven nog wel staan. Je kind leert zo om te rekenen met grotere sprongen.

In de tweede helft van het jaar wordt de getallenlijn regelmatig gebruikt om moeilijke sommen op te lossen. Neem bijvoorbeeld de som 57 – 38. Daarbij haalt je kind eerst de tientallen eraf: 57 – 30 = 27 (twee grote sprongen terug op de getallenlijn) . Vervolgens haalt hij de acht lossen eraf. Bij het splitsen heeft hij geleerd dat de 8 gesplitst kan worden in 7 en 1. Dat maakt de som al eenvoudiger: 27 – 7 = 20. Nu moet alleen de losse 1 nog van dit getal afgetrokken: 20 – 1 = 19. Dit klinkt ingewikkeld, maar door de getallenlijn te gebruiken (en de splitssom eventueel op te schrijven) wordt de som redelijk inzichtelijk gemaakt. 

De getallenlijn is ook te gebruiken door de twee getallen (57 en 38) te markeren en vervolgens te kijken hoeveel sprongen op de getallenlijn daartussen zitten.